DNS Management
Đăng nhập
Tên miền:
Mật khẩu:
Ghi nhớ?


Derasoft DNS Management
Chào mừng quý khách đã đến với Derasoft DNS Management, công cụ quản lý DNS cho tên miền của quý khách. Quý khách có thể cập nhật các DNS record cho tên miền của mình một cách dễ dàng, nhanh chóng nhất.

Các tính năng của DNS:
- A Record (IP Address), CNAME (Alias), MX (Mail)

Lưu ý: Để sử dụng Derasoft DNS Management, quý khách cần phải chuyển DNS Servers về:
- ns1.derasoft.com
- ns2.derasoft.com
- ns3.derasoft.com

Copyright © 2004 - 2023 by Derasoft. All Rights Reserved.